a  e


Hírek, Aktualitások:

Gyászhír

as

2021. április 29.-én hosszú betegség után meghalt dr.Köves Péter. Tisztelettel övezett neurológus, szomnológus. A hazai szomnológus társaság alapítója, főtitkára, majd elnöke. A Magyar Honvédség neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa. 1945. március 19.-én született. 1969-ben avatták orvossá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen „summa cum laude” minősítéssel.1970-től a HM Központi Katonai Kórházában dolgozott. Innen ment nyugdíjba 2015-ben.

1980 és -87 között elsősorban az epilepszia terápiás kérdéseivel, genetikai vonatkozásaival, a generalizált epilepsziák és az alvás kapcsolatával foglalkozott. Majd érdeklődése a klinikai alvászavarok felé fordult. 1988-tól kutatást kezdett a többműszak különböző változataiban jelentkező alvás-ébrenlét zavarok patomechanizmusának tanulmányozása, valamint megfelelő ellátás módjainak alkalmazása céljából.  Tapasztalatait 1994-ben kandidátusi disszertációjában összegezte. Az alvásmedicína szerteágazó témáiban számos hazai és külföldi konferenciákon tartott előadásokat és továbbképzéseket, közleményei jelentek meg.

A hazai alvásmedicina iskolateremtője volt, a szakma meghatározó szakértője, a legfontosabb alvásbetegségek magyarországi irányelveinek úttörő kidolgozója. Számos szakkönyv szerkesztője és fejezetírója. Az alvásmedicina hazai szakmai és társadalmi elfogadottságának sikeres és kiemelkedő harcosa. Munkássága nyomán az alvásmedicina beépült az orvosi szakmák közé, megtalálta helyét a társ szakmák között. Tanítványait, kollégáit barátsággal támogatta, és akik közelebbről ismerték, megtapasztalhatták önzetlen szeretetét is. Nélküle maradtunk, de példát ad számunkra az a kérlelhetetlen szakmai pontosság és munkabírás, amit tőle láttunk. Erőt merítve példamutatásából folytathatjuk az általa kezdett munkát a szakma hazai fejlődésért. Hálás tanítványai és kollégái fájó szívvel búcsúznak.Összefoglaló a poszt-COVID betegségekről a Nature folyóirat árprilisi számában

Az alvászavarok a 3. leggyakoribb szövődmény.
A közlemény letölthető a következő linkről:

Nature, 2021 április

A COVID és alvászavarok közelgő kongresszusunk kiemelt témája is lesz.A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIII. Kongresszusa

2021 november 19-20.-án kerül megrendezésre a MATT XIII. Kongresszusa Siófokon.
Részletek hamarosan!

A kongresszus WEBlapja:

www.alvastarsasag.hu/kongresszus2021

Alvás Világnap, 2021

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság
2021 március 12.-én tartja az alvás világnapi programját, ONLINE formában.
A programról a következő liken található bővebb információ:

ALVÁS VILÁGNAP, MATT, 2021

Programunk akkreditált, pontszerző, ingyenes!
Regisztrálni az OFTEX felületén keresztül lehet. A regisztrált résztvevőknek a csatlakozáshoz előzetesen küldünk linket (MS Teams felülethez).


Közgyűlés

    A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság 2020.12. hó 14-én 16 órai kezdettel közgyűlést tart, mely online formában kerül megrendezésre.
    A napirendi pontokról és a lebonyolítás menetéről minden tagtársunk e-mailben kap értesítést!
(határozatképtelenség esetén ismétlés szüksges az e-mailben jelzett időpontban)

2020.11.30.

Tiszteletel:

Dr. Faludi Béla   Dr. Szakács Zoltán

elnök                  főtitkár


A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság  korábbi továbbképzései, kongresszusi megjelenései:

Az alvástársaság a több évtizedes fennállása során a saját kongresszusai mellett számtalan továbbkérzést szervezett, jelent meg a társszakmák (neurológia, klinikai neurofiziológia, epileptológia, pulmonológia, belgyógyászat, hipertonológia, endokrinológia, családorvostan, stb.),  kongresszusain előadóként. Ezeket foglaljuk össze a következő linkeken:

Kongresszusaink

Korábbi továbbképzéseink

A linkekre kattintva érhetőek e a listák!Ajánlás

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság vezetősége - konzultálva az alváslaboratóriumok vezetőivel - a következő ajánlásokat teszi a járványhelyzet javulásával párhuzamosan újrainduló laboratóriumok biztosnági óvintézkedéseire:

Biztonsági javaslatok (COVID-19, alvásvizsgálatok)

A linkre kattintva megtekinthjető a dokumentum.


Közlemény    Információink szerint az utóbbi időben számos új képzés indult az alvászavarok területén, azt a látszatot keltve, hogy a sikeres vizsgát követően alvászavarokkal küzdő betegeket kezelhetnek a résztvevők.

    Ezzel kapcsolatban szeretnénk az alvászavarok iránt érdeklődőket, arról tájékoztatni, hogy Magyarországon 2013 óta létezik államilag elismert, a Nemzeti Vizsgabizottság által szervezett vizsgalehetőség, ún, licenc az alvászavarok ellátásához. Ez az alvásmedicína szakértője – szomnológia licenc, mely számos alapszakvizsgára ráépíthető. Nem csak hazánkban, de e téren Európában is az első hivatalos szakképesítés.


    Tájékoztatjuk továbbá az érdeklődőket, hogy az jelenleg e téren ezen a képesítésen kívül nincsen egyéb olyan oklevelet adó tanfolyam, amely államilag elismert és akkreditált.


    Hangsúlyozzuk továbbá, hogy egészségügyi téren minden szakvizsga, licencvizsga és a továbbképzés, tanfolyam szigorú, a különböző egészségügyi hatóságok, egyetemi Szak és Továbbképző Központok elbírálásán esik át. A tevékenység végzéséhez pedig (akár állami, akár magánrendelés keretei között történik) a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélye szükséges. Egyéb szervezetek, például kamarák (kivéve MOK) nem jogosultak semmiféle, a betegellátással kapcsolatos dokumentum, engedély. oklevél kiadására, arra betegellátás kapcsán hivatkozni nem lehet. Az ennek alapján kifejtett egészségügyi tevékenység kimerítheti a jogosulatlan egészségügyi tevékenység fogalmát.


  A kialakult helyzetről tájékoztatjuk a szakirányú egészségügyi szervezeteket is!


    2020.04.26.
                                                     a Magyar Alvásdiagnosztikai és
                                                    Terápiás Társaság vezetősége.Az Alvástársaság állásfoglalása a COVID-19 járvány szomnológiai vonatkozásairól (CPAP/BiPAP használat és COVID-19)

Állásfoglalás

Eléréséhez kattintson a linkre!A 2020-as év továbbképzései elérhetőek a Továbbképzés linken!


Közlemény:

Tisztelt Résztvevő!

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a 2020. március 13-án az Alvás Világnapjára tervezett „Éjszaka az Alváslaborban – Téli-nyári időszámítás aktuális kérdései” c. rendezvényünk elmarad.
Tanfolyamunk egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, melyről e-mailben értesítjük.

Tisztelettel:
Dr. habil Faludi Béla PhD
egyetemi docens, tanszékvezető
MATT elnökAlvás Világnapja 2020

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság rendezvénye.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr

A program elérhető az OFTEX-en!

Sajtóközlemény
 

Eléréséhez kattintson a linkre!Alváskongresszus, 2019

2019 november 15-16-án került megrendezésre a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XII. Kongresszusa Siófokon, a Hotel Residence-ben..

Részletes információk a kongresszus weblapján érhetők el, melyhez kattinson az alábbi linkre:
                           http://www.pcongress.hu/Congress/index/84

Közlemény az Alvás Világnapja rendezvénnyel kapcsolatban (2019)

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság válaszlevele a Magyar Alvásszövetség megkeresésére.

Kattintson a linkre!


Felhívás alváslaboratórium akkreditációra

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság elkötelezett a megfelelő szakmai tudással rendelkező orvosok képzése és az alváslaboratóriumok megfelelő szakmai színvonala iránt.
Az Európai Alvástársaság (ESRS) megfogalmazta mind a személyi, mind pedig az alváslaboratóriumok működésének akkreditációs irányelveit, melyek megtalálhatóak a www.alvastarsasag.hu honlapon.
Az alvástársaság korábban felmérte és akkreditálta a hazánkban működő alváslaboratóriumokat.
Az elmúl időszakban számos új labor jelent meg, számos változást történt az alvásmedicína területén. Ezek indokolttá teszik az ismételt alváslaboratóriumi akkreditációt.
Az akkreditáció tervezett időszaka: 2019 ősze.
A felülvizsgálat kiterjed a laboratóriumokban dolgozó szakemberek szakképesítésére (alvásmedicína szakértője licenc), az alváslaboratóriumok minimumfeltételeinek meglétére (a 0905 szakmakód szerinti) és a hatályos klinikai irányelvek betartására. Ezek mellett fontos annak a felmérése is, hogy milyen jellegű betegcsoportokkal foglalkoznak az adott laboratóriumban. Az akkreditáció feltétele továbbá az alvástársaság által kialakított lelettartalmak megléte.
Az akkreditáció – korábbihoz hasonlóan – két lépcsős lesz: kérdőívek kitöltése, majd ezt követően helyszíni bejárás.
Kérem, amennyiben csatlakozni szeretne az alvástársaság által kezdeményezett laborakkreditációs folyamathoz, jelezze az alvástársaság vezetősége felé írásban. Az akkreditációs kérdőíveket ezt követően juttatjuk el.

Pécs, 2019. március 12.

Dr. habil. Szakács Zoltán PhD             dr. habil. Faludi Béla PhD
Főtitkár                                                   Elnök
Alvástársaság                                        Alvástársaság
osztályvezető főorvos                           tanszékvezető egyetemi docens
Neurológiai Osztály                               Alvásmedicína Tanszék, Neurológiai Klinika
Honvédkórház, Budapest                     PTE KK, Pécs