a  e


Hírek, aktualitások:
A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIII. Kongresszusa

A COVID-19 pandemia miatt az eredetileg tervezett időpontban kongresszusunk elmaradt.
Az alvástársaság vezetőségének döntése értelmében a kongresszus új időpontja: 2022.09.hó 9-10.
A helyszín változatlan (Siófok)

További információk:

A kongresszus WEBlapja:

www.alvastarsasag.hu/kongresszus2021

 
Közlemény

2021 július 9-én került sor a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság által szervezett átadóünnepségre, melynek keretében 30 db. aktigráfot és 5 darab asztali számítógépet osztottunk szét a magyar akkreditált alváslaboratóriumok között.

Az eseményre a Philip Morris Magyarország adományozása alapján kerülhetett sor. A 4 millió forint támogatásból lehetővé vált egy hiánypótló tevékenység, vizsgálati módszer magyarországi bevezetése.


A szétosztásra került aktigráfokkal (mozgásdetektorok) az ún. cirkadián alvászavarok (mint például a COVID-19 pandemia során is előtérbe került késleltetett alvásfázis szindróma) és az inszomniák egyes típusainak vizsgálatára alkalmas laborhálózat alakulhatott ki.


Köszönjük a Philip Morris Magyarország támogatását!


2021.07.12.

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság nevében:

Dr. habil. Faludi Béla PhD Dr. habil. Szakács Zoltán PhD
elnök                                 főtitkár

csoport

Gyászhír

as

2021. április 29.-én hosszú betegség után meghalt dr.Köves Péter. Tisztelettel övezett neurológus, szomnológus. A hazai szomnológus társaság alapítója, főtitkára, majd elnöke. A Magyar Honvédség neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa. 1945. március 19.-én született. 1969-ben avatták orvossá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen „summa cum laude” minősítéssel.1970-től a HM Központi Katonai Kórházában dolgozott. Innen ment nyugdíjba 2015-ben.

1980 és -87 között elsősorban az epilepszia terápiás kérdéseivel, genetikai vonatkozásaival, a generalizált epilepsziák és az alvás kapcsolatával foglalkozott. Majd érdeklődése a klinikai alvászavarok felé fordult. 1988-tól kutatást kezdett a többműszak különböző változataiban jelentkező alvás-ébrenlét zavarok patomechanizmusának tanulmányozása, valamint megfelelő ellátás módjainak alkalmazása céljából.  Tapasztalatait 1994-ben kandidátusi disszertációjában összegezte. Az alvásmedicína szerteágazó témáiban számos hazai és külföldi konferenciákon tartott előadásokat és továbbképzéseket, közleményei jelentek meg.

A hazai alvásmedicina iskolateremtője volt, a szakma meghatározó szakértője, a legfontosabb alvásbetegségek magyarországi irányelveinek úttörő kidolgozója. Számos szakkönyv szerkesztője és fejezetírója. Az alvásmedicina hazai szakmai és társadalmi elfogadottságának sikeres és kiemelkedő harcosa. Munkássága nyomán az alvásmedicina beépült az orvosi szakmák közé, megtalálta helyét a társ szakmák között. Tanítványait, kollégáit barátsággal támogatta, és akik közelebbről ismerték, megtapasztalhatták önzetlen szeretetét is. Nélküle maradtunk, de példát ad számunkra az a kérlelhetetlen szakmai pontosság és munkabírás, amit tőle láttunk. Erőt merítve példamutatásából folytathatjuk az általa kezdett munkát a szakma hazai fejlődésért. Hálás tanítványai és kollégái fájó szívvel búcsúznak.

AlvástársaságA Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság  korábbi továbbképzései, kongresszusi megjelenései:

Az alvástársaság a több évtizedes fennállása során a saját kongresszusai mellett számtalan továbbkérzést szervezett, jelent meg a társszakmák (neurológia, klinikai neurofiziológia, epileptológia, pulmonológia, belgyógyászat, hipertonológia, endokrinológia, családorvostan, stb.),  kongresszusain előadóként. Ezeket foglaljuk össze a következő linkeken:

Kongresszusaink

Korábbi továbbképzéseink

A linkekre kattintva érhetőek e a listák!


Összefoglaló a poszt-COVID betegségekről a Nature folyóirat árprilisi számában

Az alvászavarok a 3. leggyakoribb szövődmény.
A közlemény letölthető a következő linkről:

Nature, 2021 április

A COVID és alvászavarok közelgő kongresszusunk kiemelt témája is lesz.


Alvás Világnap, 2021

A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság
2021 március 12.-én tartja az alvás világnapi programját, ONLINE formában.
A programról a következő liken található bővebb információ:

ALVÁS VILÁGNAP, MATT, 2021

Programunk akkreditált, pontszerző, ingyenes!
Regisztrálni az OFTEX felületén keresztül lehet. A regisztrált résztvevőknek a csatlakozáshoz előzetesen küldünk linket (MS Teams felülethez).