Alvásmedicína licenc:  Megjelent!Társaságunk a 23/2012 (IX.14.) sz. EMMI rendelettel összhangban, az Európai Alváskutató Társaság (ESRS) ajánlásaira támaszkodva elkészítette és benyujtotta az alvásmedicina (szomnológia) licenc tevezetét a szakmai kollégiumoknak.

2013.11.19-én megjelent a licenc rendelet: Az emberi erőforrások minisztere 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelete az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggőmódosításáról.

A képzésre és a vizsgára való jelentkezés részleteirőlm a későbbiekben tájékozódhat!

Az alvásmedicnína szakértője (szomnológia) licenc részletei:

9. ALVÁSMEDICINA SZAKÉRTŐJE (SZOMNOLÓGUS)

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. neurológiai szakképesítés,
1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,
1.3. belgyógyászati szakképesítés,
1.4. fül-orr-gégegyógyászati szakképesítés,
1.5. pulmonológiai szakképesítés vagy
1.6. pszichiátriai szakképesítés
2. Licenc típusa: specializációs
3. A képzés időtartama: 24 hónap
4. Képzési program
A képzésre jelentkező 24 hónapot tölt a képzőhelyen (ebből 12 hónapot Alvásmedicina Centrumban)
a képzését vezető oktató vezetése, ellenőrzése alatt
4.1. minimálisan 12 hónapos, teljes munkaidejű klinikai gyakorlat akkreditált Alvásmedicina
Centrumban
4.2. 12 hónapos konzultációs periódus tutor vezetése mellett, beszámolókkal
5. A képzés és vizsga szakmai tartalma
5.1. Gyakorlati tudnivaló témakörei
a) kardiorespiratórikus poligráfia, poliszomnográfia, MSLT, MW, FIT ismertetése és gyakorlati
kivitelezésének bemutatása
b) ismeretlen PSG, PG, MSLT, MWT értékelése lelet-leírással
c) validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása
d) videofelvételek elemzése és értelmezése
e) alvás/ébrenlét zavarban szenvedő betegek kórelőzményének felvétele, diagnosztikus és
terápiás tervének összeállítása, figyelemmel speciális szempontokra
f ) CPAP és BIPAP titrálás
5.2. Elméleti ismeretek témakörei
a) a fiziológiás alvás
b) az alvás-medicina vizsgáló módszerei
c) az alvás- és ébrenléti zavarok
d) az alvás- és ébrenléti zavarok ellátása
6. A vizsgára bocsátás további feltételei
6.1. standard (teljes) poliszomnográfiás (PSG) felvétel önálló végzése 30 betegen (alvástechnikusi
segítséggel)
6.2. 100 PSG vizsgálat értékelése, amelyek mind neurológiai, mind cardio-respiratórikus, mind
pszichiátriai betegeken készültek akár felnőtt-, akár gyermekkorban
6.3. legalább 20 MSLT és MWT eljárás végzése és értékelése
6.4. teljes FIT teszt végzése és értékelése 10 esetben
6.5. legkevesebb 50 ambuláns cardio-respiratórikus felvétel értékelése
6.6. legkevesebb 30 aktigráfiás felvétel elemzése
6.7. a validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása
6.8. a videofelvételek elemzése és PSG felvételekkel történő együttes elemzése
6.9. az alváscentrum vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy a jelölt 100 alvás/ébrenléti zavarban szenvedő beteg kezelését és ellenőrzését kiválóan elvégezte, különös figyelemmel speciális szempontokra
6.10. a vizsgát a gyakorlati idő letöltését követő három éven belül kell elvégezni
7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
Az alvás-ébrenléti zavarok nemzetközi osztályozásában (ISCD-2, Sateia 2005) felsorolt alvászavarok önálló és felelős felismerése, diagnosztikája, elkülönítő kórisméje, alvásdiagnosztikai lelet készítése, alvászavarok korszerű kezelése, valamint a terápia hatásosságának ellenőrzése
8. A képzés személyi és tárgyi feltételei
8.1. Személyi háttér: alvás-medicina szakértője (szomnológus) képesítéssel (hazai vagy nemzetközi) éstudományos fokozattal (PhD vagy magasabb) rendelkező centrum-vezető lehet csak tutor
8.2. Tárgyi feltételek: a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság (valamint az Európai
Alvástársaság) irányelvei szerint akkreditált Alvás-medicina Centrum
8.3. Felkészüléshez előírt szakirodalom elérhetősége


A Nemzeti Vizsgabizottság által jóváhagyott hivatalos vizsgatételsor az alábbi linken érhető el:

Tételsor