Dr. Faludi Béla


Személyi adatok:

Születési idô:      1966. 06. 24

Születési hely:     Bonyhád

Házastárs:         Dr. Faludiné Dudás Andrea
                         tanítónô
                        1969. 08.25., Komló


Gyermekek:      Péter Béla
                         1997. 12.04., Pécs

                         Réka Andrea
                         1998. 12. 09., Pécs

                         Botond Ákos
                         2007. 05. 31., Pécs


Végzettség, iskolák:


2017                  Habilitáció

2015                 Vaszkuláris neurológia licenc (Nemzeti Vizsgabizottság, 180/2015)

2014                 Alvásmedicína szakértője – Szomnológus licenc (Nemzeti Vizsgabizottság, 842 /2014)

2014-től           Vizsgáztató, Alvásmedicína szakértője licenc (Nemzeti Vizsgabizottság)

2012                Szomnológusi képesítés (Expert of sleep medicine – Somnologist, Európai                                           Alvástársaság – ESRS által akkreditált, grandfathering process, Párizs, Franciaország,                           cert. no.: 21/2012.)

2012                Nemzetközi alvásmedicína vizsga (emelt szintű, International Sleep Medicine Course                             zárása)

2011                International Sleep Medicine Course (advanced), Hollandia

2009                Klinikai neurofiziológia szakvizsga       

2007                Szakképesítés szomnológiából (az alvásmedicína szakértője, Magyar                                                   Alvásdiagnosztikai és TerápásTársaság)

2002                Szakképesítés elektrodiagnosztikából (klinikai neurológia, EMG – ENG – MEP –                                 SEP)

2000                szakvizsga neurológiából (1099/2000)

1996                PhD. Diploma (117-41/1996, POTE Élettani Int.)

1991                Orvosi diploma (69-30/1991, Pécsi Orvostudományi Egyetem)

1987-1991      Tudományos diákköri munka az Élettani Intézetben

1985- 1991     Hallgató, Pécsi Orvostud. Egyetem, általános orvosi szak

1984               Érettségi

1980 – 1984   Középiskolai tanulmányok, Petôfi Gimnázium,
                       Bonyhád


Specializáció:

                      Alvásmedicína, poliszomnográfia
                      Alváslaboratórium-, alvásprofil vezetése

1997-            Elektromiográfia, elektroneuronográfia


Nyelvvizsga:

1990:             Angol középfok (Á 048786/1990)


Tudományos Diákköri tevékenység:

1991             Rectori Pályamunka (POTE), I. helyezés

1990             Házi TDK konferencia (POTE), II. helyezés

1989             Nemzetközi TDK konferencia, Berlin, Németország
                      I. helyezés
1988-1991   Demonstrátor (Élettani Int.)

1987-1991   Élettani Int., POTE


Beosztás:      egyetemi adjunktus    (2001. 03.01-tôl)
                    egyetemi tanársegéd    (1997-2001.02.)
                    klinikai orvos        (1996-1997)


Munkaviszony:

1996-                     POTE Neurológiai Klinika

1994-1996 július     POTE Élettani Int.

1994 április-    Tudományos munkatárs (Élettani Int., POTE, MTA Idegélettani Tanszéki Kcs.)
1992-1996      ma. tanársegéd (Állattani Tsz. Összehasonlító Élettani     Csoport, JPTE)
1991-1994      TMB ösztöndíjas (Élettani Int. POTE)


Oktatási tevékenység:

2015     Sleep medicine, credit course for medical students, University of Pécs

2014     Interpretation of complex sleep diagnostic result. International sleep medicine course,                            Budapest. ESRS endorsed .


2014     Alvásmedicína kurzus orvostanhallgatóknak, PTE ÁOK

2014     Az obstruktív alvási apnoe betegség. Klinikai kórélettan tantárgy keretében (magyar és angol                nyelven)


2014     Sleep medicine, credit course for medical students, University of Pécs

2013     Az obstruktív alvási apnoe betegség. Klinikai kórélettan tantárgy keretében (magyar és angol                nyelven)

2013     Interpretation of complex sleep diagnostic result. International sleep medicine course,                            Budapest. ESRS endorsed .

2013     Alvásmedicína kurzus orvostanhallgatóknak, PTE ÁOK


2013     Sleep medicine, credit course for medical students, University of Pécs

2012     Sleep medicine, credit course for medical students, University of Pécs

2012    Alvásmedicína kurzus orvostanhallgatóknak, PTE ÁOK

2012    Az obstruktív alvási apnoe betegség. Klinikai kórélettan tantárgy keretében (magyar és angol                 nyelven)

2012    Alvászavarok. Pszichológushallgatók, PTE


2011    Poliszomnográfiás visgálóeljárások. Kötelező szintentartó
            kurzus klinikai neurofiziológi szakorvosoknak, Pécs

2011    Az obstruktív alvási apnoe betegség. Klinikai kórélettan tantárgy keretében (magyar és angol                 nyelven)

2011    Alvásmedicína. Kreditpontos kurzus orvostanhallgatóknak.

2011    Alvászavarok. Pszichológushallgatók, PTE

2011    Interpretation of complex sleep diagnostic results: OSAS, CAS, Cheyne-Stokes, RERA,                     Complex sleep apne, Obesity-hypoventillation sy., Pickwick, Overlap sy. International Sleep                 Medicine Course, Budapest

2010    Alvásmedicína. PhD kurzus, PTE

2010    Alvásmedicína. Kreditpontos kurzus orvostanhallgatóknak, PTE

2010    Alvászavarok. Rezidensképzés pszichiáter szakorvosjelölteknek. PTE Pszichiátriai Klinka.

2010    Alvászavarok. Pszichológushallgatók. PTE

2010    Az OSAS cardiológiai következményei. Kreditpontos kurzus orvosoknak, Szekszárd

2010    A paraszomniák diagnosztikája, epileptológiai határterületeiAlvásfüggő mozgászavarok és                     magatartászavarok. Creditpontos kurzus orvosoknak, ÁEK, Budapest

2009     OSAS – stroke – cardiovasculáris összefüggések. Alvási apnoe (OSAS) korunk és jöv?nk                  meghatározó betegsége, Kreditpontos kurzus orvosoknak, SOTE

2009    Alvásmedicína. PhD kurzus orvosoknak. PTE ÁOK.


2009    Alvászavarok. Rezidensképzés neurológus szakorvosjelölteknek, PTE ÁOK

2009    Interpretation of complex sleep diagnostic results: OSAS, CAS, Cheyne-Stokes, RERA,                     Complex sleep apne, Obesity-hypoventillation sy., Pickwick, Overlap sy. International Sleep                 Medicine Course, Budapest

2009    Alvászavarok. Pszichológushallgatók, PTE

2009    Az alvásmedicína lehetőségei a stroke szekunder prevenciójábanAz alvásmedicína lehetőségei               a stroke szekunder prevenciójában. ÁEK, Budapest.

2008    Noninvazív lélegeztetés neurológiai betegségekben. Az OSAS, mint a stroke rizikófaktora.                   Kötelező szintentartó kurzus neuroló gusoknak, PTE ÁOK.

2007    Scoring of sleep event.Central Europian Sleep Expert Group, Budapest

2007    Alvászavarok demenciákban (kreditpontos kurzus, ÁEK, Budapest)

2007    Alvászavarok foglalkozásegészségügyi és igazságügyi vonatkozásai (kreditpontos kurzus                       orvosoknak, PTE ÁOK)

2006    Stroke és OSAS kapcsolata. Kreditpontos kurzus orvosoknak, PTE ÁOK.

2006    Insomniák:okok, kivizsgálás, terápia. Kreditpontos kurzus orvosoknak, PTE ÁOK   

2005    Alvásvizsgálatok jelentősége stroke-ban. Kreditpontos kurzus  orvosoknak, PTE ÁOK.

2005    Alvás, alvászavarok és terápiájuk. Kreditpontos kurzuis hallgatóknak (angol, PTE ÁOK)

2005    Az obstruktív alvási apnoe szindróma szerepe a kardio- és cerebrovasculáriis rizikó                               kialakításában.Kreditpontos továbbképzés orvosoknak, MHKHK, Budapest

2005    Alvásvizsgálatok: mit – mikor – miért? Kreditpontos továbbképzés orvosoknak, PTE ÁOK.

2004    Paraszomniák és aluszékonyság. Kreditpontos továbbképzés orvosoknak. MHKHK,                           Budapest

2003    Alvás, alvászavarok és korszer? terápiájuk (kreditpontos kurzus orvostanhallgatóknak, ÁOK,               PTE, angol és magyar hallgatóknak)

2003    EMG – ENG – Kiváltott válasz kreditpontos kurzus (neurológus szakorvosoknak, DOTE,                   Debrecen)

2002    Alvás, alvászavarok és korszer? terápiájuk (kreditpontos kurzus orvostanhallgatóknak, ÁOK,               PTE)

2002    EMG – ENG – Kiváltott válasz kreditpontos kurzus (neurológus szakorvosoknak, PTE, Pécs)

2001    Alvás, alvászavarok és korszer? kezelésük (kreditpontos kurzus orvostanhallgatóknak, ÁOK,               PTE)

1997-tôl         Neurológia (elôadások, orvostanhallgatóknak angol és magyar nyelven., ÁOK, PTE)

–2003             Neurofiziológia (elôadások, Egészségügyi Fôiskola,PTE)

1998-2000      Elekroklinikai ismeretek, neurológiai kórtan (Elektrofiziológiai asszisztenseknek)

                        Neurológia (gyakorlatok, angol és Magyar nyelven, ÁOK, PTE)

1992 – 1996                Élettan (elôadások, biológus hallgatóknak, TTK, JPTE)

1991 – 1996                Élettan (gyakorlatok, orvostanhallgatóknak, POTE)


Kongresszus-szervezés:

2015      A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság X. Kongresszusa, Budapest

2013      A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság IX. kongresszusa, Budapest

2011      A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VIII. kongresszusa, Budapest

2010      A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VII. kongresszusa, Pécs

2007      A Magyar Alvásdiagnosztikai és terápiás Társaság IV. kongresszusa, Mosdós

Tudományos diakköri témavezetés, államvizsgadolgozatok:

1995.    Tahin Tamás: Nonlineáris dinamikai vizsgálatok biológiai rendszerekben.

2004.    Rozgonyi Renáta: Az obstruktív alvási apnoe szerepe az ischaemiás stroke betegségben.

2004.   Tucsek Zsuzsanna: A rádiófrekvenciás besugárzás (GSM) hatása az aluszékonyságra.

            Matesz Lénárd: Poliszomnográfiás vizsgálatok alvászavarokban

2006    Hováth Adrienn: A nyugtalan láb szindróma és periódikus végtagmozgászavar szindróma.

2010    Németh Orsolya: Cardiorespiratórikus változások vizsgálata OSAS-ban.

2011    Tavaszi Virág: Az ENG szerepe polineuropátiák differenciáldiagnosztikájában.

2014    Malte Khiehl: Effect of shift work on work performance and consequtive disorders.

2015    Ron Davy Bergmann: The effect of DBS on sleep architecture in Parkinson's disease patients


Tudományos téma (Élettani Int.):

A táplálkozási magatartás központi idegrendszeri szabályozása. Az íz- és szag-információ központi idegrendszeri feldolgozása. Komplex magatartási-elektrofiziológiai és neurokémiai vizsgálatok.


Tudományos téma (Neurológiai Klinika):

Alvászavarok elektrofiziológiai (poliszomnográfia) vizsgálata. Obstruktív alvási apnoe és stroke kapcsolata. Alvás-ébrenlét szabályozás változása, alvás alatti vegetatív változások központi idegrendszeri károsodásokban.
Biológiai rendszerek nonlineáls dinamikai analízise (káosz-teória).

Apnoe indukálta deszaturációt kísérő cardiorespiratórikus változások: következményeken alapuló súlyossági fok meghatározás obstruktív alvási apnoe betegségben.


Tudományos együttműködés:

                             Dr. Kovács Norbert (PTE Neurológiai Klinika)
                             Prof. Dr. Janszky József (PTE Neurológiai Klinika)
                             Dr. Hernádi István (PTE TTK)
                             Trunk Attila (PTE TTK)
                             Dr. Stefanits Gábor (MTA Pszichológiai Kutatóintézet)                  

Tudományos társasági tagságok:

1999-től                Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság
   
                             Főtitkár (2011-től)
   
                             Akkreditációs bizottság tagja (2007-től)

                             Vezetőségi tag (2006-tól)

   

1996-2008           Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság

1996-tól                Magyar Ides és Elmeorvosok Társasága

2008-tól                Europen Sleep Research Society


Ösztöndíj:

1995                    Dept. of Experimental Psychology,
                            University of Oxford, Oxford, GB
                            Prof.  Edmund T. Rolls-nál
           
                            McDonell-Pew Visiting Fellow


Továbbképzés:

2011                    International Sleep Medicine Course, Sint Michielgestein
                            Hollandia. Haladó kurzus.

1999                   Autumn School in Cognitive Neuroscience, Oxford University, Oxford, UK.


Díjak, elismerések:

1998                    Környey Alapítvány emlékplakettje

1993                    Grastyán Alapítvány oklevelePublikációs lista:


Összesítés:

Cikkek:

Magyar, tudományos újság, angol nyelven (impact nélküli):                           6 db.

Nemzetközi, tudományo lap, impact-tal:                                                            15 db.

Magyar tudományos lap, Impact-tal:                                                                    3 db.

Magyar újság, magyar nyelven, egyéb (impact nélküli):                                    8 db.


Impacttal rendelkező újságban megjelent első, vagy utolsó szerzőség:     4 db.


Könyv és jegyzetfejezetek:

Könyvfejezet angol nyelven:                                                                                    4 db.

Könv és jegyzet fejezet, magyar nyelven:                                                            18db.


Előadások, poszterek:

Magyar nyelven:                                                                                                       69db.                

                                                                                               ebből első szerzős: 41 db.

Angol nyelven:                                                                                                         46 db.
                                                                                               ebből első szerzős: 12 db.


Impact faktor (a ResearcheGate adatai alapján):                                         33.05
PhD Értekezés


    Faludi B.: A táplálékfelvétel központni idegrendszeri szabályozása: A glukóz-monitorozó rendszer és az íz-percepció idegi és neurokémiai mechanizmusai a glóbusz palliduszban. PhD. doktori disszertáció. POTE, Pécs, 1995.

Témavezetô:    Prof. Dr. Lénárd László, Dr. Karádi Zoltán
                       POTE Élettani Intézet.
Cikkek, Könyvfejezetek


1. Czurkó, A., B. Faludi, I. Vida, Cs. Niedetzky, A. Hajnal, Z. Karádi and L. Lénárd: Effect of electrophoretically applied neurochemicals on activity of extrapyramidal and limbic neurons in the rat. Acta Biochim. Biophys. Hung. 26: 57-60, 1991/92.

2. Karádi Z., Lénárd L., Oomura Y., Nishino H., Scott T., Jandó G., Faludi B, Czurkó A. and Niedetzky Cs.: Neurotransmitters of the ventral forebrain gustatory coding in the rhesus monkey. Int. J. of Psychophysiology, Volume 11, Issue 1, 1991, pp 44.

3. Niedetzky, Cs., Z. Karádi, A. Czurkó, B. Faludi, I, Vida, G. Jandó and L. Lénárd: Computer analysis of single neuron activity during conditioned feeding task. Neurobiology, 1994.

4. Karádi, Z., B. Faludi, A. Czurkó, Cs. Niedetzky and L. Lénárd: Gustatory and olfactory responses of chemosensitive pallidal neurons. In: Olfaction and Taste XI. K.Kurihara, N. Suzuki and H. Ogawa (Eds.) Springer Verlag, Tokyo, 1994. Pp.: 537-538.

5. Lénárd, L., B. Faludi, Z. Karádi, A. Czurkó, I. Vida and Cs. Niedetzky: Responses of pallidal neurons to microelectrophoretically applied glucose and neurochemicals. In: The Basal Ganglia IV: New Ideas and Date on Structure and Function. G. Percheron, J. S. McKenzie and J. Féger (Eds.) Plenum Press, New York, 1994. Pp.: 239-244.

6. Czurkó, A., B. Faludi, Z. Karádi, I. Vida, Cs. Niedetzky, J. Knoll and L. Lénárd: Responses of forebrain neurons to the MAO-B blocker l-deprenyl. Brain Res. Bull. 36: 241-249, 1995.

7. Faludi, B., Z. Karádi and L. Lénárd: Taste- and odor-related responses of pallidal neurons in the rat and Rhesus monkey. In: Adv. in the Biosci. V. 93. Chemical Signals in Vertebrates VII., R. Apfelbach, D. Müller-Schwartze, K. Reuter and E. Weiler (eds.), Elsevier, Pp.: 167-172, 1994., Co. Elsevier, 1995.

8. Karádi, Z., B. Faludi, I. Hernádi and L. Lénárd: Role of forebrain glucose-monitoring neurons in the central control of feeding: II. Complex functional attributes. Neurobiology, 3: 241-255, 1995.

9. Karádi, Z., B. Faludi, I. Vida, A. Czurkó, Cs. Niedetzky, P. Sándor, L. Lénárd, H. Nishino: Glucose-sensitive neurons of the globus pallidus: II. Complex functional attributes. Brain Res. Bull. 37: 157-162, 1995.

10. Lénárd, L., Z. Karádi, B. Faludi, A. Czurkó, Cs. Niedetzky, I. Vida and H. Nishino: Glucose-sensitive neurons of the globus pallidus: I. Neurochemical characteristics. Brain Res. Bull. 37: 149-155, 1995.

11. Lénárd, L., Z. Karádi, B. Faludi and I. Hernádi: Role of forebrain glucose-monitoring neurons in the central control of feeding: I. Behavioral properties and neurotransmitter sensitivities. Neurobiology, 3: 223-239, 1995.

12. Faludi Béla: Kiváltott válasz technika In: Neurobiológia, Szerk: Lénárd László, egyetemi jegyzet. JPTE TTK, Pécs, 1996
 
13. Faludi Béla: Perifériás idegrendszer vizsgálata. In: Faludi-Hernádi-Horvátovitsné-Lénárd-Lovas: Élettani Gyakorlatok biológusoknak,Szerk.: Lénárd László, JPTE TTK, Pécs, 1996

14. Faludi Béla: Érz?rendszer és vizsgálata.. In: Faludi-Hernádi-Horvátovitsné-Lénárd-Lovas: Élettani Gyakorlatok biológusoknak,Szerk.: Lénárd László, JPTE TTK, Pécs, 1996

15. Hernádi, I., Z. Karádi, B. Faludi and L. Lénárd: Disturbances of neophobia and taste aversion learning after bilateral kainate microlesions in the rat pallidum. Behav. Neurosci. 111 (1): 1-10, 1997.

16.Petyko Z. Lenad L. Sumegi B. Hajnal A. Csete B. Faludi B. Jandó G. Learning disturbances in offsprings of zidovudine (AZT) treated rats. Neurobiology (Budapest). 5(1):83-5, 1997.

17. Kellényi L, Thuróczy Gy, Faludi B, Lénárd L.: Effects of MobileGSMRadiotelephone Exposure on the Auditory Brainstem Response (ABR), Neurobiology (Bp.), 7:79-81, 1999

18. Kellényi L., Hernádi I., , Thuróczy G., Faludi B., Varga Z., Lénárd L.: Rádiótelefonok eleltromágneses sugárzásának hatása a hallórendszerre, a reakcióidôre, a kognitív kiváltott potenciálra, valamint a neuronális aktivitásra. In: Tanulás, Kezdeményezés, Alkotás, ELTE Eötvös Kiadó, pp.: 214-231,  2001.

19. Faludi B.: Bruxismus. In: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 719. Springer, 2002.

20.:Faludi B.: REM magatartászavar. In: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 791-792. Springer, 2002.

21.: Faludi B.: Distonia paroxismalis nocturna. In: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 731-732. Springer, 2002.

22.: Faludi B.: Lidérces álom. In: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 762. Springer, 2002.

23.: Faludi B: Éjszakai felrettenés. In: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 753-754. Springer, 2002.

24.: Faludi B.: Alvajárás. in: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 796. Springer, 2002.

25. Faludi B.: Alvási Paralízis. in: Betegségenciklopédia, Szerkesztô: Kornya László. Pp.: 711-712. Springer, 2002.

26. Faludi B.:Organisation and regulation of sleep-wake cycle. Pathological aspects of altered sleep-wake cycle. In: Rhitmic biologycal processes The role of the biological clocks. Eds.: Csernus V. and Mess B., Dialog Campus, pp.: 165-178, 2003.

27. Faludi B.: Paraszomniák mozgásmegnyilvánulásai. Háziorvosi Továbbképzô Szemle. 8:398-401, 2003.

28. Faludi B.: Noninvazív lélegeztetés neurológiai betegségekben. Medicina Thoracalis. 56:112-118, 2003.

29. Faludi B: Az insomniák kezelésének új lehetősége: szükség szerinti Zolpidem adagolás háttere és gyakorlata. TAO. Sanofi-Synthelabo Rt. 2003.

30. Kellényi L., Hernádi I., Thúróczy Gy., Kovács P., Faludi B., Varga Zs. És Lénárd L.: GSM rádiótelefonok elektromágneses sugárzásának hatása a hallórendszerre, P-300-as kognitív kiváltott válaszra, az (RT) reakcióidőre és a neuronális aktivitásra. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer XII. 2003.

31. Faludi B.: Az alvás-ébrenlét ciklus szabályozása, szerveződése, megváltozása kóros körülmények között. Biológiai ritmusok. Szerk.: Csernus V., Mess B., Akadémiai kiadó, 2006.

32. Faludi B. Electromyográphiás és electroneuronográphiás vizsgálatok jelentősége a nyugtalan láb szindróma–periodikus végtagmozgászavar betegség diagnosztikájában, differenciáldiagnosztikájában. in: Köves Péter (ed.) A nyugtalan láb szindróma (2007).

33.Terney D.,  Szapper M.,  Perényí J., Barsi P., Kondákor I., Faludi B., Vécsei L.: Multiple sclerosis after hepatitis B vaccination in a 16-year-old woman. Chinese Medical Journal, 2006, 119 (1): 77-79.

34. Faludi B.: Az alvásmedicína története. In: Alvásmedicína jegyzet, Szerk.: Köves Péter. 2008.

35. Faludi B.: Parasomniák. In: Alvásmedicína jegyzet, Szerk.: Köves Péter. 2008.

36. Faludi B.: Az alváslaboratóriumok szervezési és működési kérdései. In: Alvásmedicína jegyzet, Szerk.: Köves Péter. 2008.

37. Tóth, M., Faludi, B., Wackermann, J., Czopf, J anf Kondakor, I.: Characteristic changes in brain electrical activity due to chronic hypoxia in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS): a combined EEG study using LORETA and Omega complexity. Brain Topography, Volume 22, Number 3, 185-190, 2009.

38. Faludi B.: Az alvásfüggő légzészavarok szerepe a vaszkuláris rizikó megelőzésében. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 2009 január, XIV évf., 1. szám, 24.26- oldal.

39. Faludi B.:  Alvásvizsgáló eljárások. In: Gyakorlati neurológia, neuroanatómia. Szerkesztette: Komoly S., Palkovits M., 2010.

40. Faludi B.: Új kezelési lehetőség az inszomnia terápiájában: Andante. Orvostovábbképző Szemle, 2011. (július).

41. Faludi B.: Mozgás és magatartászavarok alvásban. Praxis, 2012 (május).

42.: Tóth, M., Faludi B., Kondákor I.: Effects of CPAP-Therapy on Brain Electrical Activity in Obstructive Sleep Apneic Patients: A Combined EEG Study Using LORETA and Omega Complexity Brain Topography: Volume 25, Issue 4 (2012), Page 450-460

43. Faludi Béla: Az alvászavarok gyógyszeres kezelése, korszerű altatók: az ideális altatószer. Medical Tribune, 2012, december

44. Faludi B., Kovács N., Janszky J. és Komoly S.: Alvás alatti kóros mozgásjelenségek és azok differenciáldiagnosztikája: update 2013 / Characteristics and differential diagnostics of sleep related pathological movements. Update2013. Ideggyógyászati Szemle  / Clinical Neuroscience. 01/2015; 68(5-6): 165-177. DOI: 10.18071/isz.68.0165.

45. Kuperczkó D., Perlaki G., Faludi B., Orsi, G., Altbacker A., Kovács N., DócziT., Komoly S., Scwarcz A., Clemens Z., Janszky J.: Late bedtime is associated with decreased hippocampal
volume in young healthy subjects. Sleep and Biological Rhythms, 2014, doi: 10.1111/sbr.12077

46. Krisztina Horváth, Zsuzsanna Aschermann, Péter Ács, Edit Bosnyák, Gabriella Deli, Endre Pál, József Janszky, Béla Faludi, Ildikó Késmárki, Samuel Komoly, Magdolna Bokor, Eszter Rigó, Júlia Lajtos, Peter Klivenyi, György Dibó, László Vécsei, Annamária Takács, Adrián Tóth, Imre Piroska, Ferenc Nagy, Mihály Herceg, Eszter Hidasi, Norbert Kovács Is the MDS-UPDRS a good screening tool for detecting sleep problems and daytime sleepiness in Parkinson’s disease? Parkinson's Disease, 10/2014,  2014: 806169. DOI: 10.1155/2014/806169.

47. Krisztina Horváth, Zsuzsanna Aschermann, Péter Ács, József Janszky, Kázmér Karádi,
Sámuel Komoly, Béla Faludi, Norbert Kovács: Test-retest validity of Parkinson’s disease sleep scale 2nd version (PDSS-2).  J Parkinsons Dis. 2014 Jan 1;4(4):687-91. DOI: 10.3233/JPD-140459.


48.: Gabriella Deli, Zsuzsanna Aschermann, Péter Ács, Edit Bosnyák, József Janszky, Béla Faludi, Attila Makkos, Márton Kovács, Sámuel Komoly, István Balás, Tamás Dóczi, Norbert Kovács : Bilateral Subthalamic Stimulation can Improve Sleep Quality in Parkinson's Disease. Journal of Parkinson's Disease 03/2015; DOI:10.3233/JPD-150540

49.: Faludi B., Janszky J., KomolyS. és Kovács N.: Alvászavarok Parkison-kórban: megjelenés, kivizsgálás, terápiás lehetőségek / Sleep disturbances in Parkinson disorder: characteristics, examinationsand therapeutic approaches. Orvosi Hetilap 07/2015; 156(27):1090-1099. DOI: 10. 1556/650.2015.30191.

50. Faludi B., Tóth M., Pusch G and Komoly S.: Dynamic changes in sleep related breathing abnormalities in bilateral paramedian mesencephalon a d,  thalamus stroke: a follow up case study. Sleep and Breathing  06/2015. DOI: 10.1007/s11325-015-1212-0.

51.: Faludi B., Bóné B., Komoly S., Janszky J.: Az alvásfüggő légzészavarok és epilepszia: kapcsolódási pontok és terápiás megfontolások. Ideggyógyásztai Szemle / Clinical Neuroscience (in press)

52. Kovács N., Horváth K., Aschermann Zs., Ács P., Bosnyák E., Deli G., Pál E., Janszky J., Faludi B., Karádi K., Késmárki I., Bokor I., Rigó E., Lajtos J., Klivényi P., Dibó Gy., Vécsei L., Takáts A., Tóth A., Imre P., Nagy F., Herceg M., Kamondi A., Hidasi E., anf Komoly S.: Independent validation of  Parkinson’s Disease Sleep Scale 2nd version (PDSS-2).  Sleep and Biological Rhythms. (in press).További,  megjelenés alatti kéziratok:


1. Sekk P., Faludi B., Ács P. és Járomi M.:: A vénás értorna hatékonysága a vénás áramlási csúcssebesség függvényében. Az egészség kapujában. (in press)

2. Faludi B.: Az alvásmedicína története. In: Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

3. Faludi B.: Az alváslaboratórium működtetésének személyzeti, műszaki és logisztikai feltételei. In:Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

4. Faludi B.: Az alvásfüggő légzészavarok jelentősége a hypertonia és a kardiovaszkuláris kórképek rizikójának növekedésében. In:Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

5. Faludi B.: Paraszomniák. In:Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

6. Faludi B.: A noninvazív lélegeztetés helye és lehetőségei az alvásmedicinában és neurológiában. In:Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

7. Janszky József, Gyimesi Csilla, Bóné Beáta, Horváth Réka, Kovács Norbert, Faludi Béla: Alvás és epilepszia. In:Az alvásmedicína tankönyve, Szerkesztő: Köves Péter. (sent for publication)

8. Janszky József, Horváth Réka, Bóné Beáta, Kovács Norbert, Faludi Béla, Gyimesi Csilla: Epilepszia és epilepsziás rohamok differenciáldiagnózisa. In: Janszky J, Fogarasi A (szerk): Klinikai epileptológia, Medicina, 2015 (előkészületben)
Egyéb (Klinikai irányelvek)

Társszerzőség a következő klinikai irányelvek fejlesztésében (Egészszégügyi Minisztérium, ill. Egészségügyi Államtitkárság által jóváhagyott):

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a felnőttkori alvásfüggő légzészavarok ellátásáról

2.    Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a nyugtalan láb szindróma és periódikus végtagmozgás-zavar betegség diagnosztikájáról és kezeléséről

3.    Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a narkolepszia diagnosztikájáról és terápiájáról

4.    A felnőttkori inszomnia ellátási protokollja (fejlesztés alat)


Elôadások és absztraktok


    1. Lénárd L., Jandó G., Czurkó A., Niedetzki CS., Faludi B., Karádi Z., Belsô Z.: Egysejttevékenység vizsgálata transzplantált agyszövetben multibarrel iontoforetikus technikával. MÉT (LIII. Vándorgyülés, elôadás és poszterkivonatok. 1988. Szeged., Guba F. SZOTE 138. o.) 

    2. Lénárd, L., Jandó, G., Czurkó, A., Kai, Y., Niedetzky, Cs., Faludi, B., Karádi, Z. és Belsô, Z.: Egysejttevékenység  vizsgálata transzplantált agyszövetben multibarrel iontoforetikus technikával. LIII. MÉT Kongr., Szeged, P: 138, 1988.

    3. Jandó G., Czurkó A., Faludi B., Niedetzki CS., Karádi Z., Kai Y., Lénárd L.: Egysejttevékenység transzmitterek hatása transzplantált agyszövetben. DAB Synposium. A demenciák neurokémiája és farmakológiája. 1988. Debrecen.

    4. Lénárd L., Jandó G., Czurkó A., Simon M., Faludi B., Karádi Z., Niedetzki CS.: A "szenzoros neglekt" tünetegyüttes változásai az amygdala embrionális agyszövet- transzplantációja után, egysejttevékenység a transzplantált agyterületen. MÉT Idegtudományi Szakosztály Kongresszusa, Pécs, 1988.

    5. Karádi, Z., Y. Oomura, H. Nishino, T. R. Scott, B. Faludi, A. Czurkó, G. Jandó, Cs. Niedetzky and L. Lénárd: Elôagyi neuronok endogén és exogén kémiai ingerválaszai Rhesus majomban. LIV. MÉT Kongr., Budapest, P.: 99, 1990.

    6. Karádi, Z., L. Lénárd, Y. Oomura, H. Nishino, T. R. Scott, G. Jandó, B. Faludi, A. Czurkó and Cs. Niedetzky: Neurotransmitters of the ventral forebrain gustatory coding in the rhesus monkey. 5th International Congress of Psychophysiology, Budapest, P.: 147, 1990.

    7. Karádi, Z., L. Lénárd, Y. Oomura, H. Nishino, S. Aou, T. R. Scott, G. Jandó, A. Czurkó, B. Faludi and Cs. Niedetzky: Coding of palatable and unpalatable tastes by glucose- sensitive and insensitive forebrain neurons in alert rhesus monkeys. 6th International Congress on Obesity, Kobe, 1990.

    8. Karádi, Z., A. Czurkó, Y. Oomura, T. R. Scott, H. Nishino, B. Faludi, Cs. Niedetzky and L. Lénárd: Exogenous and endogenous chemosensitivity of amygdaloid neurons in the rhesus monkey. Proc. of the Regional Meeting of the IUPS, Prague, P: 132, PK16, 1991.

    9. Karádi, Z., Czurkó A., Faludi B., Jandó G., Vida I., Niedetzky Cs., Hajnal A., Sándor P. és Lénárd L.: Elôagyi neuronok ízminôségtôl függô egysejttevékenysége rhesus majomban. MÉT Idegtudományi Szakosztály Kongresszusa (Neurosci. Meet. Hung. Physiol. Soc.) Veszprém, 1991.

    10. Czurkó, A., Knoll, J., Faludi, B., Vida, I., Niedetzky, Cs., Karádi, Z. és Lénárd, L.: Deprenyl hatása elôagyi neuronok egysejttevékenységére patkányban. LIV. MÉT Kongr., Szeged, P: , 1991.

    11. Karádi, Z., Czurkó, A., Faludi, B., Niedetzky, Cs. és Lénárd, L.: Elôagyi neuronok ízválaszait befolyásoló monoamin hatások. LIV. MÉT Kongr., Szeged, P: , 1991.

    12. Czurkó, A., B. Faludi, I. Vida, Z. Karádi, Cs. Niedetzky, A. Hajnal and L. Lénárd: Limbikus és extrapyramidális neuronok aktivitásváltozásai iontoforetikusan alkalmazott neurokémiai anyagokra. MÉT Idegtudományi Szakosztály Kongresszusa (Ann. Meet. Hung. Physiol. Soc.), Visegrád, P.: 2, 1992.

    13. Niedetzky, Cs., L. Lénárd, Z. Karádi, I. Vida, A. Czurkó and B. Faludi: Számítógép vezérlés? mikroelektrofiziológiai mérôrendszerek fejlesztése. LV. MÉT Kongresszus (LVth Annual Meeting of the Hungarian Physiological Society), Pécs, Hungary, 1992.

    14. Faludi, B., A. Czurkó, Cs. Niedetzky, I. Vida, A. Hajnal, Z. Karádi and L. Lénárd: Elôagyi neuronok egysejt- tevékenységének változása mikroelektroforetikusan alkalmazott NMDA enantiomerek hatására patkányban és majmon. LV. MÉT Kongresszus (LVth Annual Meeting of the Hungarian Physiological Society), Pécs, Hungary, 1992.

    15. Czurkó, A., B. Faludi, Z. Karádi, I. Vida, Cs. Niedetzky, J. Knoll and L. Lénárd: Responses of forebrain neurons to the MAO-blocker L-deprenyl. "Dopamine '92" Conference, Sardinia, Italy, P: 126 (P58), 1992.

    16. Karádi, Z., A. Czurkó, B. Faludi, I. Vida, Cs. Niedetzky and L. Lénárd: Feeding-associated functional characteristics of forebrain dopamine (DA)-sensitive neurons in the rhesus monkey. "Dopamine '92" Conference, Sardinia, Italy, P: 147 (P79), 1992.

    17. Lénárd, L., Z. Karádi, A. Czurkó, B. Faludi, Cs. Niedetzky and A. Hajnal: Catecholaminergic modulation of forebrain glucose-sensitive, glucose-insensitive and taste- responsive neurons. First International Behavioral Neuroscience Conference, San Antonio, USA, P: 9, 1992.

    18. Lénárd, L., Z. Karádi, A. Czurkó, B. Faludi, A. Hajnal and Cs. Niedetzky: Central regulation of feeding: Role of glucose-sensitive and glucose-insensitive neurons. 3rd Meeting of Physicians and of Biomedical Researchers of Hungarian Origin, Budapest, Aug. 16-18, 1992.

    19. Faludi, B., A. Czurkó, Cs. Niedetzky, I. Vida, A. Hajnal, Z. Karádi and L. Lénárd: Neuronal discharge rate changes in the globus pallidus during microelectrophoretic application of N-methyl-D(or DL)-aspartate. International Basal Ganglia Society Meeting, Giens, France, 1992.

    20. Lénárd, L., A. Czurkó, Z. Karádi, B. Faludi, I. Vida, Cs. Niedetzky and A. Hajnal: Functional significance of pallidal neurons: Effects of electrophoretically applied glucose and neurochemicals. IVth International Basal Ganglia Society Meeting, Giens, France, 1992.


    21. Karádi, Z., A. Czurkó, B. Faludi, I. Vida, Cs. Niedetzky, A. Hajnal, J. Czopf and L. Lénárd: Complex neurochemical properties of feeding-associated pallidal neurons. Soc. Neurosci. Meeting, Anaheim, USA, 1992.

    22. Faludi B., Lénárd L., Karádi Z.,Czurkó A., Vida I.és Hajnal A.: A globus pallidus egysejttevékenységének komplex neurokémiai jellemzôi patkányban. MIT, Veszprém, 1993.

    23. Karádi Z., Lénárd L., Faludi B.,Czurkó A., Vida I., Sándor P. és Niedetzki Cs.: A globus pallidus egysejttevékenységének táplálkozás-függô jellegzetességei majmon. MIT, Veszprém, 1993.

    24. Lénárd, L., Karádi, Z., Faludi, B.,Czurkó, A., Vida, I. Sándor, P. and Niedetzky, Cs.:Feeding-associated pallidal neurons. I. Behavioral and neurochemical properties. IBNS, USA, 1993. (abstract, p. 22.).

    25. Karádi, Z., Lénárd, L., Faludi, B., Czurkó, A., Vida, I., Sándor, P. and Niedetzky, Cs.: Feeding-associated pallidal neurons. II. Complex functional attributes. IBNS, USA, 1993. (abstract, p. 34.).

    26. Lénárd, L., Karádi, Z., Faludi, B., Czurkó, A., Hajnal, A., Sándor, P. and Vida, I.: Chemosensitive Neurons on the Globus Pallidus. I. Endogenous Chemosensory Characteristics. AchemS, USA, 1993. (abstract, p. 314.)

    27. Krádi, Z., Faludi, B., Czurkó, A., Hajnal, A., Sándor, P., Vida, I. and Lénárd, L.: Chemosensitive Neurons in the Globus Pallidus. II. Exogenous Cemosensory Characteristics. AchemS, USA, 1993. (abstract, p. 315.)

    28. Karádi, Z., Faludi, B., Czurkó, A. and Lénárd, L.: Taste- and odor responsive chemosensitive neurons in the globus pallidus. ISOT XI., Sapporo, Japan, 1993.

    29. Karádi, Z., Lénárd, L., Faludi, B., Czurkó, A., Vida, I., Niedetzky, Cs. and Sándor, P.: Functional properties of pallidal neurons in the rhesus monkey. (abstract), IUPS, 1993., Glasgow, Anglia.

    30. Lénárd, L., Faludi, B., Karádi, Z., Czurkó, A. and Niedetzky, Cs.: Neurochemical characteristics of pallidal neurons. (abstract), IUPS, 1993., Glasgow, Anglia.

    31. Lénárd, L., Z. Karádi, B. Faludi, Limbic and extrapyramidal mechanisms of hunger motivated behavior: the glucose-monitoring system. MÉT, Joint Meeting, Debrecen, 1993. (abstract L.38., p. 42.)

    32. Faludi, B., Z. Karádi, L. Lénárd, A. Czurkó, I. Vida, Neurochemical attributes and taste related responses of amygdaloid and pallidal neurons of the rhesus monkey. MÉT, Joint Meeting, Debrecen, 1993. (abstract, L 39, p. 42.)

    33. Ábrahám, I., B. Faludi, N. Syilágyi, Z. Karádi, L. Lénárd, Non-linear approach of neuronal activity: Chaos and single unit activity in the globus pallidus. MÉT, Joint Meeting, Debrecen, 1993.(abstract, L 40, p. 43)

    34. Sándor, P., L. Lénárd, Z. Karádi, A. Czurkó, B. Faludi and A. Hajnal, Feeding related perceptional disturbances after unilateral neurotoxic lesion of the globus pallidus. ICPFFI, Oxford, 1993. (abstract).
    35. Vida I., Cs. Niedetzky, A. Czurkó, B. Faludi, G. Jandó, Z. Karádi and L. Lénárd, Neurochemical analysis of feeding-related single neurons in alert rhesus monkeys. 16th Annual Meeting of the ENA, Madrid, Spain, 1993.

    36. Hajnal A., Vida, I., Stepanov, I., Gariaev, A. Faludi, B., Karádi, Z. and Lénárd, L. Effect of NMDA in the striatal levels of monoamine metabolites: a microdyalisis study. 16th Annual Meeting of the ENA, Madrid, Spain, 1993.

    37. Faludi, B., Karádi, Z., Czurkó, A., Vida, I. and Lénárd, L. Neurochemical modulation of chemosensitive pallidal neurons in the rat and rhesus monkey. 16th Annual Meeting of the ENA, Madrid, Spain, 1993.

    38. Lénárd, L., Faludi, B., Karádi, Z. and Czurkó, A. Effect of taste and odor stimuli on activity of pallidal glucose-sensitive neurons. 16th Annual Meeting of the ENA, Madrid, Spain, 1993.

    39. Karádi, Z., Faludi, B. Czurkó, A., Oomura, Y., Nishino, H., Scott, TR. and Lénárd, L. Neurochemical modulation of taste-responsive neurons in the monkey forebrain. MITT Elsô Kongresszusa, Pécs, 1994.

    40. Karádi, Z., Hernádi, I., Faludi, B., Szabó, Zs., Deák, V., Fogarasy, A. and Lénárd, L. Deficit of neophobia and conditioned taste aversion after kainate microlesion in  the globus pallidus of the rats. MITT Elsô Kongresszusa, Pécs, 1994.

    41. Kellényi, L. Niedetzky, Cs., Faludi, B. and Lénárd, L. Komplex élettani-elektrofiziológiai mérôrendszerek fejlesztése. MITT Elsô Kongresszusa, Pécs, 1994.

    42. Hajnal, A., Stepanov, I., Gariaev, A., Faludi, B. Karádi, Z. and Lénárd, L. NMDA hatása a striatum extracelluláris monoamin-metabolit szintjeire: in vivo mikrodializis patkányon. MITT Elsô Kongresszusa, Pécs, 1994.

    43. Lénárd L., Z. Karádi, B. Faludi and A. Czurkó, Glukoze-sensitive neurons in the pallidum: Complex functional properties. 5th Franklin-Lafayette Synphagium, 1994, France.

    44. Karádi, Z., L. Lénárd, B. Faludi and A. Czurkó. Pallidal neurons monitor both internal and external miliex. 5th Franklin-Lafayette Synphagium, 1994, France.

    45. Faludi, B., Karádi, Z., Czurkó, A. and Lénárd, L., Taste and odor-related responses of pallidal chemosensitive neurons in the rhesus monkey. 7th. meetig of Chemical Senses in Vertebrates. Tübingen, Germany, 1994.

    46. Faludi, B., Karádi, Z., Czurkó, A. and Lénárd L., Feeding-related functional characteristics of pallidal glucose-sensitive neurons. Society for Neuroscience, 24th Annual meeting, Miami Beach, USA, 1994, november 13-18.

    47. Faludi, B., Karádi, Z., Hernádi, I. és Lénárd L. A pallidum kemoszenzitív idegsejtjeinek neurokémiai jellemzôi rhesus majomban. MITT 2. Kongresszusa, Szeged, 1995. január 25-28.

    48. Karádi, Z., Faludi, B., Hernádi, I., Deák, V., Fogarasy, A., Egyed, R. és Lénárd, L. Kondícionált íz-averzió neurofiziológiai korrelátuma patkány globus pallidusban. MITT 2. Kongresszusa, Szeged, 1995. január 25-28.

    49. Hernádi, I., Karádi, Z., Faludi, B., Vígh, J., Gálosi, R., Fogarasy, A. és Lénárd, L. A prefrontális kéregbe juttatott neurotoxinok hatása patkány táplálkozási magatartására. MITT 2. Kongresszusa, Szeged, 1995. január 25-28.

    50. Karádi, Z., Faludi, B. and Lénárd, L. Chemosensitive neurons of the globus pallidus integrate feeding-assotiated signals of the internal and external milieux. 4th IBRO World congress of neuroscience. 1995. július 9-14., Kyoto, Japan.

    51. Lénard, L., Karadi, Z., Hernadi, I. and Faludi, B. Neophobia and conditioned taste aversion learning deficits after kainate microlesion of the rat pallidum. 4th IBNS Conference, Santiago de Compostella, Spain, P.:66, 1995.

    52. Karádi, Z., Faludi, B., Kellényi, L., Hernádi, I., Vigh, J. and Lénard L., Electrophysiological correlates of conditioned taste aversion learning in the rat globus pallidus. 4th IBNS Conference, Santiago de Compostella, Spain, P: 32, 1995.

    53. Lénárd, L., Karádi, Z. and Faludi, B.: Involvement of forebrain glucose-sensitive neurons in the feeding controll: I. Behavioral attributes and neurotransmitter sensitivities. Physiology of the Hypothalamus, 4th IBNS Conference Satellite Symposium, Santiago de Compostella, Spain, P.:4, 1995.

    54. Karádi, Z., Faludi, B. and Lénard, L. Involvement of forebrain glucose-sensitive neurons in the feeding controll: II. Chemosensory responses and complex functional properties. Physiology of the Hypothalamus, 4th IBNS Conference Satellite Synposium, Santiago de Compostella, Spain, P.:5, 1995.

    55. Kellényi, L., Túróczky, L., Faludi, B. és Lénárd. L.: Rádiófrekvenciás besugárzás hatása az agytörzsi akusztikus kiváltott válaszra. MITT, 1998, Debrecen.

    56. Faludi Béla: Poliszomnográfiás vizsgálatok agytörzsi léziókban. EEG kongresszus, 1999, Hévíz, magyarország.

    57. Faludi Béla: Poliszonnográfiás vizsgálatok agyi érbetegségekben. MIET Szakcsoport ülés, 2000, Budapest.

    58. Faludi Béla: Sleep structure disturbances and sleep.disordered breathing after brain stem stroke. Duna synposium, Baja, 2000., Hungary.

    59. Faludi Béla: Poliszomnográfiás vizsgálatok jelentôsége stroke-ban. MIET 2000 évi konogresszusa. Budapest, Magyarország.

60. Faludi Béla, Nagy Ferenc: Poliszomnográfiás vizsgálatok neurológiai betegségekben. Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusa. Nyíregyháza, 2001.

    61. Faludi Béla: A diabeteszes polineuropatia patomechanizmusa. Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusa. Nyíregyháza, 2001.

62. Csábi, Gy., Morava, É., Faludi, B., Mike, A., Kosztolányi, Gy., Czopf, J.: Noonan szindróma együttes előfordulása periferiás izomatrophiával, 1999., A Magyar Humángenetikai Társaság II. Kongresszusa, Pécs

    63. Kellényi L., Balás I., Hernádi I., Nagy F., Kovács N., Kovács P., Jakab A., Horváth Zs. és Faludi B.: Tremorometriai célokra kifejlesztett III. mérôrendszerünk diagnosztikai lehetôségei. Magyar Tudományos Parkinson Konferencia. Budapest, 2002.

    64. Kellényi L., Hernádi I., Balás I., Horváth Zs., Kovács N., Kovács P., Jakab A., Nagy F. és Faludi B.: Újabb m?szaki fejlesztések tremorometriai mérésekhez a Pécsi Tudományegyetemen. Magyar Tudományos Parkinson Konferencia, Budapest, 2002.

    65. Faludi B.: Az alvás ébrenlát ciklus szervezôdése, szabályozás, megváltozása kóros körülmények között. Biológiai ritmusok szinpózium, Pécs, 2002.

    66. Faludi B. Paraszomniák mozgásmegnyilvánulásai. Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság II. kongresszusa. 2002.11. 7-8., Budapest.

    67. Faludi B.: Egyes alvás alatti mozgászavarokról: eredet – alvásfázisfüggőség – poliszomnográfia. Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusa. 2003. Sopron.

    68. Tóth M., Faludi B., Kondákor I.: CPAP légsínterápia hatása az EEG térbeli szinkronitására obstruktív alvási apnoe szindrómában. Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusa. 2003. Sopron.


    69. Tóth M., Faludi B., Kondákor I.: CPAP légsínterápia hatása az EEG térbeli szinkronitására obstruktív alvási apnoe szindrómában. A Magyar  Alváskutatás Irányzatai, konferencia, Budapest, 2004.


    70. Faludi B.: Nonlineáris dinamikai vizsgálatok OSAS-ban. A Magyar Alváskutatás Irányzatai, konferencia, 2004, Budapest.


    71. Ajtay Z., Kellényi L., Solymos A., Jakab A., Stefanics G., Hejjel L., Kovács P., Bauer M., Németh Á., Faludi B., Túróczy Gy. És Hernádi I.: Nyitott szívműtétek során elszenvedett agykárosodás vizsgálata eseményfüggő kiváltott válaszok (reakcióidő) elemzésével. Magyar Cardiológiai Társaság Kongresszusa, 2004. Balaronfüred. Abstract: cardiológia Hungarica, Supplementum C, 2004: 34.,


72. Faludi, B.: Regional differences between the nonlinear dynamical characteristics (PD2) of EEG of the non-treated OSAS and control patients, ESRS 17. kongresszusa, Prága, 2004.


73. Faludi B.: Comparison of PD2 values of the frontal and temporal EEG activity before and after CPAP titration: nonlinear dynamical analysis. APSS, 2005, Denver, CO, USA.


74. Faludi B. Ponszlézió következtében kialakult centrális légzészavar. MIET 34. Naggyűlése, Szeged, 2005.


75. Szakács, Z., Faludi, B., Munkacsi, Cs. And Várszegi, M.: Hypertensive patients among our cases followed-up for OSAS. APSS, Salt Lake City, USA, 2006.

76. Faludi, B. and Lükl, J.: Breathing pattern changes after bilateral paramedian thalamic and upper brain stem stroke: a follow-up case study. ESRS 18. kongresszusa, Innsbruck, 2006.

77. Faludi B.: Az alvásmedicína és neurológia határterületei. Nyugat-Pannon Neurológiai Szinpózion, Zalaegerszeg, 2006.

78. Faludi B.: Az obstruktív alvási apnoe szerepe a hipertónia patomechanizmusában. A Magyar Hipertóna Társaság XIV. Kongresszusa, Budapest, 2006.

79. Várszegi M., Szakács Z., Munkácsi Cs., Faludi B.: Hipertónia előfordulása alváslaboratóriumunk beteganyagában. A Magyar Hypertonia Társaság XIV. Kongresszusa, Budapest, 2006.

80. Faludi B.: Az alvás – zavarok – kutatás története. A Magyar alvástársaság IV kongresszusa, Mosdós, 2007.

81. Faludi B.: Az alvásstádiumok értékelése. A Magyar alvástársaság IV kongresszusa, Mosdós, 2007.

82. Faludi B. Szakács Z., Várszegi M, Magyar T.: Hipertónis és stroke gondozott OSAS anyagainkban. A Magyar Hipertónia Társaság kongresszusa, Budapest, 2007.


    83. Faludi B.:  Breating pattern changes after bilateral paramedian thalamic stroke: follow-up, case study, World Sleep2007, Cairns, Australia

    84. Faludi B., Nagy F.: A case of periodic hypersomnia with repetition of seven years: a Kleine-Levin variant? ESRS 2008, Glasgow.

    85. Faludi B., Hernádi I., Stefanits G.: Az obstruktív alvási apnoe betegség súlyossági fokának meghatározása: kételyek és lehetőségek, A Magyar Alvástársaság V. kongresszusa, Hajdúszoboszló, 2008.

    86. Faludi B.: Az alvászavarok foglalkozásegészségügyi vonatkozásai. A Magyar Alvástársaság V. kongresszusa, Hajdúszoboszló, 2008.

    87. Hernádi I., Stefanics G., Faludi B.: Poligráfiás adatok complex elemzése alvási apnoe szindrómában. A Magyar Alvástársaság V. kongresszusa, Hajdúszoboszló, 2008.

    88. Várdi Visy K., Szakács Z., Faludi B., Illés Zs., Almássy Zs., Molnár M. J.: Szomnológiai dilemmák egy ritka betegség, a pompe-kór kapcsán. A Magyar Alvástársaság V. kongresszusa, Hajdúszoboszló, 2008.

    89. Faludi B.: A noninvazív lélegeztetés helye az alvásmedicínában. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VI. Kongresszusa, Dobogókő, 2009.

    90. Faludi B.: Az alvás ébrenlét ciklus élettana. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VI. Kongresszusa, Dobogókő, 2009.

    91. Faludi B.: A légsínterápia, mint az OSAS pacemakere. A Magyar Kardiológiai Társaság és a Magyar Pulmonológiai Társaság Kardiopulmonális munkacsoportjának konferenciája, Bikal, 2010.


    92. Faludi B., Stefanics G., Hernádi I.:  Investigation of the apnea related cardiovascular changes: a new method. ESRS, 2010, Liszabon, Portugália.

    93. Faludi B.: Alvási apnoe betegség és epilepszia. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VII. Kongresszusa, 2010, Pécs.

    94. Tóth M., Faludi B., Kondákor I.: Forráslokalizációs vizsgálatok obstruktív alvási apnoe betegségben. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VII. Kongresszusa, 2010, Pécs.

    95. Kuperczkó D., Janszky J., Faludi B.: Alvási szokások és hippocampus morfológiája. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VII. Kongresszusa,2010, Pécs.

    96. Tóth M., Faludi B., Kondákor I.: Középsúlyos és súlyos alvási apnoés betegek EEG-háttértevékenységének vizsgálata LORETA-val. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VIII. Kongresszusa, 2011, Budapest.

    97. Faludi B.: Az inszomniák gyógyszeres kezelése. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság VIII. Kongresszusa, 2011, Budapest.

    98. Faludi, B., Trunk, A. and Hernádi I.: Poszter, Characteristics of apnea related desaturation and cardiac function in phasic obstructive sleep apnea syndrome. ESRS, 2012, Párizs, Franciaország

    99. Faludi B.: A noninvazív lélegeztetés helye, szerepe neurológisi kórképekben. MIET, 2012, Debrecen

100. Tamas A, Javorhazy A, Sarlos PD, Sarszegi Zs, Zapf I, Szanto Z, Faludi B, Molnar T, Nemeth J, Lelesz B, Reman Gy, Reglodi D: Examination of PACAP-like immunoreactivity in different pathological clinical samples. Th 11th International Synposium on VIP, PACAP and related Peptides, Pécs, Hungary, 2013.

101. Faludi B.: Szemléletváltás az alvászavarok területén: alvászavarok akut következményei. A Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság IX. kongresszusa, 2013, Budapest

102. Molnár Tihamér, Biri Bernadett, Nagy Lajos, Kéki Sándor, Ruzsics István, Faludi Béla: Tranziens (OSAS) és krónikus (COPD) hipoxia hatása az L-ariginin metilációs útvonalra. Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság IX. kongresszusa, 2013, Budapest

103. Tóth Márton, Faludi Béla, Kondákor István: Forráslokalizációs vizsgálatok középsúlyso és súlyos obstruktív alvási apnoe esetén. Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság IX. kongresszusa, 2013, Budapest

104. Somogyvári Krisztina, Móricz Péter, Faludi Béla, Gerlinger Imre, Pytel József: Rádiófrekvenciás lágyszájpad kezelés hatása a horkolásra és a beszédhangra. Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság IX. kongresszusa, 2013, Budapest

    105. Faludi Béla: Az obstruktív alvási apnoe szindróma szerepe a cerebro és kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában: akut és krónikus hatások. A Magyar Artériás Sztifnessz Társaság kongresszusa, 2014, Győr.

    106. Faludi B., Imre Marianna, Büki András, Lujber László: Kivizsgálási és kezelési lehetőségek ritka struktúrális okok kapcsán: Vaszkuláris malformációval kombinált OSAS esete. A Magyar Fül-orr-gégész és Fe jNyak Sebész Orvosok Egyesülete 43. Kongreszusa, 2014., Tapolca.

    107.: Somogyvári Krisztina, Gerlinger Imre, Faludi Béla, Pytel József: Rádiófrekvenciás kezelés hatása a horkolásra és a beszédhangra. A Magyar Fül-orr-gégész és Fe jNyak Sebész Orvosok Egyesülete 43. Kongreszusa, 2014., Tapolca.

    108.: B. Faludi,  L. Lujber,  M. Imre, A. Büki: Combination of sleep apnea syndrome and haemangioma of the head and neck region: case study. ESRS 2014, Tallin, Észtország.

    109. Faludi Béla: Alvásfüggő légzészavarok konzekvenciái.  Továbbképzés: Az alvásfüggő légzészavarok ellátásának időszerű kérdései. Budapest, Honvédkórház, 2015. 03. 26.

    110. Faludi Béla: Az alvási instabilitás háttere és jelentőssége epilepsziában.  Előadás,  A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusa, Szeged, 2015.


Impakttal bíró folyóiratokban megjelent absztraktok


    1. Lénárd, L., G. Jandó, B. Faludi, M. Simon, A. Czurkó and Z. Karádi: Recovery from amygdalar sensory neglect after foetal neuronal grafting: Single unit activity and drug responses in the transplanted area. Restorative Neurology and Neuroscience, 1 (2): 144, 1990.

    2. Karádi, Z., L. Lénárd, Y. Oomura, H. Nishino, S. Aou, T. R. Scott, G. Jandó, A. Czurkó, B. Faludi and Cs. Niedetzky: Coding of palatable and unpalatable tastes by glucose- sensitive and insensitive forebrain neurons in alert rhesus monkeys. Int. J. Obesity 14 (2): 54, 1990.

    3. Lénárd L., Z. Karádi, B. Faludi and A. Czurkó, Glukoze-sensitive neurons in the pallidum: Complex functional properties. 5th Franklin-Lafayette Synphagium, 1994, France. In Appetite.

    4. Karádi, Z., L. Lénárd, B. Faludi and A. Czurkó, Pallidal neurons monitor both internal and external miliex. 5th Franklin-Lafayette Synphagium, 1994, France. In Appetite.

    5. Faludi, B., Karádi., Z., Hernádi, I., & Lénárd, L. (1995). Pallidal mechanisms of conditioned taste aversion in the rat: Electrophysiological and neurochemical study. Abstracts of 18th ENA Meeting, Amsterdam, European Journal of Neuroscience, Suppl. No. 8, 50.

    6. Hernádi, I., Karádi, Z., Faludi, B., Vígh, J., Fekete, É, Gálosi, R., Fogarasy, A., & Lénárd, L. (1995). Deficits of conditioned taste aversion after prefrontal microlesions in the rat. Abstracts of 18th ENA Meeting, Amsterdam, European Journal of Neuroscience, Suppl. No. 8, 94.

    7. Hernádi, I., Lénárd, L., Karádi, Z. Vígh, J., Faludi, B., & Bagi, É. (1996). Representation of gustatory functions in the medial prefrontal cortex of the rat: Lesion and electrophysiological studies. Abstracts of the Joint Meeting of the Hungarian Physiological Society and the Romanian Society of Physiological Sciences, Szeged, Hungary; Temesvár, Romania, 1996. Physiology, 6, 41.

8. Hernádi, I., Lénárd, L., Vígh, J., Faludi, B., Karádi, Z., & Bagi, É. (1996). Gustatory responsiveness of prefrontal neurons in the rat. Abstracts of 19th ENA Meeting, Strasbourg, France, European Journal of Neuroscience, Suppl. No. 9, 92.

    9. Lénárd, L., Faludi, B., Karádi., Z., & Hernádi, I. (1996). Forebrain glucose monitoring neurons: Electrophysiological experiments in rats and monkeys. Abstracts of the Joint Meeting of the Hungarian Physiological Society and the Romanian Society for Physiological Sciences, szeged, Hungary; Temesvár, Romania. Physiology, 6, 44.

    10. Faludi, B.: Regional differences between the nonlinear dynamical characteristics (PD2) of EEG of the non-treated OSAS and control patients. J. of Sleep Research, vol. 13, suppl. 1, 2004.

    11. Faludi B.: Comparison of PD2 values of the frontal and temporal EEG activity before and after CPAP titration: nonlinear dynamical analysis. Sleep, Volume 28, 2005, Abstract supplement.

12. Szakács, Z., Faludi, B., Munkacsi, Cs. and Várszegi, M.: Hypertensive patients among our cases followed-up for OSAS. Sleep, Volume 29., Abstract supplement, 2006.

13. Faludi, B. and Lükl, J.: Breathing pattern changes after bilateral paramedian thalamic and upper brain stem stroke: a follow-up case study. J. of Sleep Research,, 2006, suppl.


Egyéb tudományos munkák


    1. Faludi B.: El?agyi neuronok kémiai ingerválaszai patkányban. Rectori pályamunka, POTE, 1991.


    2. Faludi B.: A glóbusz pallidusz komplex m?ködési jellemz?i patkányban. Grastyán alapítvány pályázata. Pécs, 1993.